Hadj

Wat is Hadj?


De Islam kent vijf zuilen. Een hiervan is de pelgrimstocht naar Mekka (Hadj). Het is de plicht van elk gezonde en volwassen moslim, wie voldoende geld bezit.
Voor de moslims die door gezondheidsredenen niet kunnen gaan of financieel krap zitten is het geen plichting.
Iemand die minimaal een keer Hadj heeft verricht, kan in de naam van een ander persoon (die daartoe niet in staat is) gaan, of namens een overledene.

Tijdens de Hadj bezoek je een aantal heilige plekken. De Kaaba, de vlakten van de Arafat en de Muzdallifah enzovoort. Ook het verrichten van speciale rituele komt erbij kijken.

De hadj vind ieder jaar plaats tussen de 8’e en 13’e dag van de maand Dhu’l Hijjah (de twaalfde maand van de Islamitische kalender).

Onze gasten staan bij ons op nummer een. Het is onze taak om rekening te houden met de verwachtingen van onze gasten. De tevredenheid van onze gasten is voor ons enorm belangrijk.

Voorbereiding


Voordat de pelgrims aankomen in Mekka, is het belangrijk om mentaal goed voorbereid te zijn op de Hadj.
De pelgrims wijden zichzelf toe op de Miqat. Dit noemt men ook wel ‘’Ihram’’.
Een Miqat is een plek op de toegangswegen naar Mekka voor het aannemen van de Ihram.

De Ihram


Vóórdat de Ihram aangenomen mag worden, vindt er een rituele wassing plaats: de Ghoesl. Volgens een bepaalde volgorde worden alle lichaamsdelen gewassen. Zonder de “Ghoesl” mag een moslim niet bidden, niet een moskee binnengaan, niet de Koran vasthouden en ook niet de Hadj verrichten. Het is dus een zeer belangrijke voorbereiding!

Na dit wordt de Ihram aangenomen. Dit is een wit gewaad dat de pelgrims horen te dragen tijdens de Hadj.

Voor mannen zijn dat twee ongenaaide witte doeken, waarvan de ene om de taille en de andere om de schouder wordt omgeslagen.
Vrouwen dragen een lange witte jurk en bedekken hun haren. De handen en het gezicht mogen niet bedekt zijn.
De witte kleding is een symbool voor de menselijke gelijkheid en eenheid voor Allah (cc). Hierdoor is er geen verschil tussen arm en rijk.

Op het moment dat de Ihraam is aangenomen, is het scheren of knippen van haar en nagels niet toegestaan. Dit horen ze dus vooraf al gedaan te hebben. Seksueel verkeer is ook niet meer toegestaan na het aannemen van de Ihram.

Het begin van de Hadj


Op het moment dat iemand de Ihram heeft aangenomen spreekt hij zijn intentie uit voor het verrichten van de Hadj.
Mannen roepen luidt: “Labbaika Allahoemma Labbaik” (betekenis: Ik ben tot uw dienst bereid, o God).
Vrouwen doen dit zachtjes in hun zelf. We zijn klaar om te beginnen met de Hadj-rituelen.

De Hadj-rituelen


Gedurende 5 dagen hoort de pelgrim volgens een bepaalde volgorde de Hadj-rituelen verrichten.DAG 1


TAWAF


Bij het aankomen in Mekka wordt als eerste de Ka’aba bezocht. In het Arabisch wordt dit ook wel “Baitullah” genoemd. Dit betekent “Huis van God”. In de oosthoek van de Ka’aba is een Zwarte Steen (Al-Hajar-ul Aswad) ingemetseld.

De pelgrims beginnen eerst zeven keer om de Ka’aba te lopen. De pelgrims beginnen bij de zwarte steen die ze kunnen aanraken of als het mogelijk is kussen. Vervolgens lopen ze om de Ka’ba heen, tegen de klok in. Na het voltooien van zeven ronden, staan ze bij de ingang van de Ka’aba staan en bidden. Nu is de Tawaf voltooid.

SA’IE


Bij dit ritueel lopen de pelgrims zeven keer heen en weer tussen de heuvels “Safa” en “Marva”. Daarna drinken ze “Zamzam”.

De Sa’ie is een herinnering aan Hagar, de tweede vrouw van Abraham (vzmh). Zij werd achtergelaten in een woestijn. Hagar liep hier radeloos rond samen met haar zoontje Ismaël, op zoek naar water. Ze liep over de Safa en Marva, al biddend voor hulp.
Een van de vier grote engelen: Jibrīl kwam naar haar toe en zette zijn voet hard op de grond. Hieruit ontstond een waterbron.

MINA


Met een bus vertrek je naar de Mina. Hier zullen alle pelgrims deze nacht in tentenkampen doorbrengen. De Mina is een woestijnplaats, kilometers van Mekka vandaan. Je kan ook lopend gaan uiteraard.


DAG 2


ARAFAT


De middag van dag 2 zullen de pelgrims met de bus verder reizen naar de Arafat. Dit ligt ongeveer 30 kilometer van Mekka. Hier verblijven de pelgrims tot iets na zonsondergang in tenten.

Dit is een belangrijk deel van de Hadj. Hier kunnen de pelgrims tot bezinning komen. De bezinning op Arafat wordt ook wel “Waqoef” of “Wakfa” genoemd.

MUZDALLIFAH


Dezelfde avond gaan de pelgrims per bus naar de Muzdallifah. Na de gebeden worden minimaal 7 kleine steentjes verzameld. Deze steentjes zijn de volgende dag nodig voor de rituele steniging van de duivel. De pelgrims verblijven deze nacht op de Muzdallifah.


DAG 3


JAMRAH


De volgende ochtend gaan de pelgrims heel vroeg in de ochtend weer terug naar de Mina, zodat ze rond zonsopgang daar zullen zijn. Daar gooien ze de zeven steentjes naar een stenen pilaar. Dit stenigen wordt “Jamrah” genoemd. Tijdens elke gooi wordt geroepen: “Allahoe Akbar”.
Het stenigen begint na zonsopgang en kan gedaan worden tot de nacht. Tot het jaar 2004 werden de steentjes gegooid naar drie zuilen, omdat in het gedrang elk jaar weer doden vielen, hebben de Saoedische autoriteiten de zuilen vervangen door een lange muur.
Het ritueel “Jamrah” herinnert aan de profeet Abraham, die hetzelfde deed toen de duivel hem wilde verleiden zijn zoon niet aan Allah (cc) te offeren. Deze plek is gesymboliseerd door drie zuilen; stenen pilaren.


OFFERFEEST


Na het stenigen begint het ritueel van het offer. Er wordt een schaap of ander vee geslacht. Een kameel of koe mag verdeeld worden over maximaal 7 pelgrims, omdat deze dieren redelijk duur zijn. Het slachten duurt tot zonsondergang. Er wordt op deze dag uitgebreid vlees gegeten van de geofferde dieren. Op deze dag worden de mannen kaal geschoren of de haren worden korter geknipt.

Het offerfeest herinnert zich weer aan de profeet Abraham. Hij wilde graag een zoon en beloofde God, dat als hij een zoon zal krijgen, hem zal offeren als eerbetoon. Hij kreeg een zoon van Hagar en noemde hem Ismaël. Toen Ismaël 7 jaar oud was, kreeg Abraham in zijn droom de opdracht zijn belofte waar te maken: zijn zoon offeren! Abraham offerde 100 kamelen en smeekte God om deze handeling te accepteren. Maar de volgende dag kreeg hij weer dezelfde droom ““Doe je belofte gestand!” Na nog een zelfde droom besloot hij zijn belofte na te komen. Tijdens een lange tocht vertelde Abraham zijn zoon over het bevel van God. Ismaël antwoordde “O vader volg het bevel van Allah. Ik zal gehoorzamen. Bind mijn handen en voeten vast, opdat ik u in mijn doodsstrijd geen pijn kan doen. Onderweg kwam de duivel opduiken en heeft geprobeerd vader en zoon te verleiden. Maar het offer moest plaatsvinden omdat het God’s bevel was. Droevig legde Abraham Ismaëls hoofd op een steen en zette het mes op de keel. Het mes wilde niet snijden. Toen hij het mes wilde slijpen op de steen, brak deze kei door midden. Heel verbazend probeerde hij nogmaals zijn zoon te offeren, maar weer sneed het mes niet en er was zelfs nog geen enkele snee of kras op de keel! Het mes begon te praten en zei: “Jij wilt snijden, maar het is de Almachtige, die messen laat snijden”. Daarop riepen vader en zoon “Allahu Akbar” (God is machtig) om het toch nog een keer te proberen. Op hetzelfde moment klonk een weerkaatsing van hun uitroeping. Het was de engel Gabriël die de opdracht van God kreeg een ram te schenken, zodat hij deze in plaats van zijn zoon kon offeren. Sindsdien wordt er elk jaar op deze dag het offerfeest gevierd. Elke moslim (die genoeg middelen van bestaan heeft) moet dan een schaap, ram, geit, kameel of rund slachten. Hiervan moet hij 7 delen uitdelen aan de armen.

Het offerfeest herinnert zich weer aan de profeet Abraham. Hij wilde graag een zoon en beloofde aan Allah (cc), dat als hij een zoon zal krijgen, hem zal offeren als eerbetoon. Hij kreeg een zoon van Hagar en noemde hem Ismaël. Toen Ismaël 7 jaar oud was, kreeg Abraham in zijn droom zijn belofte na te komen. Abraham offerde 100 kamelen en smeekte God om deze handeling te accepteren.Droevig legde Abraham Ismaëls hoofd op een steen en zette het mes op de keel. Het mes wilde niet snijden. Dit gebeurde drie keer. Het mes begon te praten en zei: “Jij wilt snijden, maar het is de Almachtige, die messen laat snijden”. Daarop riepen vader en zoon “Allahu Akbar” (God is machtig) om het toch nog een keer te proberen. Op hetzelfde moment klonk een weerkaatsing van hun uitroeping. Het was de engel Gabriël die de opdracht van Allah (cc) kreeg een ram te schenken, zodat hij deze in plaats van zijn zoon kon offeren.
Sindsdien wordt er elk jaar op deze dag het offerfeest gevierd. Elke moslim (die het financieel goed heeft) moet dan een schaap, ram, geit, kameel of rund slachten. Hiervan moet hij 7 delen uitdelen aan de armen.


LAATSTE 2 DAGEN


TASHRIQ


De laatste dagen worden “Tashriq” genoemd. Dit zijn de dagen waarop alle drie de zuilen in de Mina gestenigd horen te worden. (Op de derde dag wordt slechts één zuil gestenigd) Elke zuil moet met zeven steentjes gestenigd worden, beginnend bij de kleinste. De steentjes mag je overal in de Mina, Muzdallifah of Mekka verzamelen.

AFSCHEIDS-TAWAF


Het is een plicht om in Mekka de afscheids-Tawaf te doen. (dus nogmaals 7 ronden lopen om de Ka’aba). Ook wordt nogmaals de Sa’ie gedaan.

Na het afscheids Tawaf is de Hadj voltooid.

Na het afscheids Tawaf is de Hadj voltooid. Iedereen is weer vrij van alle verplichtingen. Vaak willen pelgrims vóórdat ze terugkeren naar huis nog naar de stad Medina om het graf van de profeet Mohammed (vzmh) te bezoeken.

ONLINE RESERVEREN